Disclaimer

 

De voorwaarden van disclaimer zijn van toepassing op de website bruiloftinspiratie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bruiloft Inspiratie. Door deze website te bezoeken of door informatie te gebruiken dat via deze website wordt aangeboden, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van bruiloftinspiratie.nl

De inhoud van onze website is uitsluitend bedoeld om gebruikers te informeren of inspireren. Wij werken bij Bruiloft Inspiratie met de grootst mogelijke toewijding en zorgvuldigheid aan onze website, en dragen daarbij de kwaliteit van onze blogs hoog in het vaandel. Aan de informatie op onze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Bruiloft Inspiratie staat niet garant voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud van deze website. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie die wij in onze blogs presenteren of het algeheel gebruik van onze website, wordt door Bruiloft Inspiratie uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Informatie van derden, producten en diensten

Indien op pagina’s van onze website links worden weergegeven die verwijzen naar websites van derden, betekent dit niet dat Bruiloft Inspiratie op enige wijze aansprakelijk is voor producten of diensten die op deze websites worden aangeboden. Bruiloft Inspiratie heeft geen zeggenschap over de bestemmingspagina’s van links naar websites van derden en kunnen zodoende buiten ons zicht worden aangepast. Informatie op deze websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Ergo, Bruiloft Inspiratie geeft geen enkele garantie hiertoe, noch impliceert de aanwezigheid van links naar externe websites dat de inhoud daarvan door Bruiloft Inspiratie wordt onderschreven. Derhalve aanvaardt Bruiloft Inspiratie geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of beschikbaarheid van de websites waarnaar wordt verwezen. Dit geldt tevens voor websites van derden die links bevatten waarmee naar pagina’s van deze website. Het geschiedt dan ook geheel op eigen risico om links van- of naar websites van derden te gebruiken.

Auteursrecht op beeldmateriaal

Bruiloft Inspiratie heeft een voorliefde voor alle soorten beeldmateriaal die zich betrekken tot bruiloften, waarvan trouwfotografie in het bijzonder. Deze waardering uiten wij met name door onze blogs te voorzien van passende trouwfoto’s, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd als zijnde de mooiste in hun soort. Bruiloft Inspiratie heeft geen enkel commercieel belang bij het plaatsen van deze afbeeldingen en onttrekt zich van iedere claim op het eigendom van dit beeldmateriaal. Alle rechten met betrekking tot auteurschap zijn voorbehouden aan de makers van de foto’s zelf. Bruiloft Inspiratie heeft dan ook het streven om bij ieder van deze afbeeldingen een vermelding op te nemen van de rechtmatige eigenaar en deze te voorzien van een actieve link naar diens website. Wij hebben de ervaring dat auteurs het zeer waarderen dat wij deze links plaatsen. Mochten auteurs desondanks bezwaar willen maken tegen het gebruik van hun beeldmateriaal op onze website, dan tonen wij daar alle begrip voor en kan de rechtmatige auteur een schriftelijk verzoek tot verwijdering van beeldmateriaal bij ons indienen. Na ontvangst van dit verzoek zal Bruiloft Inspiratie het betreffende beeldmateriaal binnen een termijn van 14 dagen permanent verwijderen van de website en zo nodig geen beeldmateriaal van de auteur meer gebruiken.

Informatie gebruiken

Alle informatie op onze website is gratis toegankelijk voor iedere bezoeker die zich weet te interesseren. Bruiloft Inspiratie behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van onze website, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan informatie van onze website te kopiëren en deze publiekelijk te verspreiden zonder dat Bruiloft Inspiratie daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven, of wanneer rechtmatige toestemming van de rechthebbende ontbreekt. Het is wel toegestaan om de informatie op onze website te bewaren voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Bruiloft Inspiratie behoudt zich het recht om de informatie aangeboden op deze website, met inbegrip van deze disclaimer, ten allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om informatie dat via deze website wordt aangeboden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht

Op alle pagina’s van deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.