Hieronder volgt het privacybeleid van onze website ‘bruiloftinspiratie.nl’. Bruiloft Inspiratie is gevestigd in Delft. Voor correspondentie verwijzen we je graag door naar de contact pagina van onze website. Bij Bruiloft Inspiratie hechten wij veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en houden wij ons aan de regels die worden gesteld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bruiloft Inspiratie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Gevoelige data zal te allen tijden respectvol door ons worden behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bruiloft Inspiratie verwerkt je persoonsgegevens doordat je een gebruikt maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Vanzelfsprekend worden de volgende persoonsgegevens verwerkt bij het maken van verbinding met onze host:

  • Internetbrowser en apparaat type.
  • IP-adres.
  • Locatiegegevens.

Daarnaast verwerken wij mogelijk persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een reactie op onze website of door contact met ons op te nemen. Persoonsgegevens die wij mogelijk in dit kader kunnen verwerken betrekken zich voornamelijk tot:

  • Email-adres
  • Naamgegevens zoals getoond in het reactieformulier.
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bruiloft Inspiratie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het kunnen analyseren van het gedrag van gebruikers op onze website, om daarmee de website te kunnen verbeteren en ons aanbod beter af te kunnen stemmen op de voorkeuren van onze gebruikers.
  • Het mogelijk te maken om met jou contact op te nemen indien dit noodzakelijk wordt geacht om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Bruiloft Inspiratie verwerkt tevens persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bruiloft Inspiratie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bruiloft Inspiratie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wanneer je een reactie achterlaat, dan wordt die reactie en de metadata van die reactie bewaard gedurende de gehele levensduur van de website. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren, in plaats van dat deze opnieuw moeten worden gemodereerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bruiloft Inspiratie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Bruiloft Inspiratie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bruiloft Inspiratie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten, zoals video’s, afbeeldingen, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Weergave van advertenties

Bruiloft Inspiratie werkt samen met externe partijen voor het leveren van advertenties op de website. Deze vormen een belangrijke inkomstenbron waarmee het voortbestaan van de website kan worden gerealiseerd. Externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerder bezoek aan onze of andere websites. Dankzij deze advertentie-cookies kunnen onze partners op maat gemaakte en gepersonaliseerde advertenties aan jou vertonen.

Bepaalde ruimtes op onze website zijn gereserveerd voor het vertonen van advertenties. Google is een belangrijke partner van Bruiloft Inspiratie aangaande de invulling van deze advertentieruimtes en het bieden van een optimale advertentiebeleving aan onze gebruikers. Om dit te bewerkstelligen proberen wij gericht te adverteren door gepersonaliseerde advertenties te presenteren op onze website. Het personaliseren van advertenties is mogelijk doordat Google een cookie plaatst in jouw browser. Indien je niet wilt dat Google onze website voorziet van gepersonaliseerde advertenties, dan is het mogelijk om je hier voor af te melden door de advertentie-instellingen te wijzigen via de officiële website van Google.

Het is mogelijk dat Google bij het afhandelen van advertenties op onze website, samenwerkt met gecertificeerde advertentienetwerken van derde leveranciers. Deze leveranciers kunnen eveneens gebruik maken van cookies dat hen in staat stelt om gepersonaliseerde advertenties te kunnen weergeven. Wanneer je niet wilt dat externe leveranciers cookies plaatsen voor gepersonaliseerde advertenties, dan biedt de website aboutads.info een mogelijkheid om je hier voor af te melden.

Analytics

Bruiloft Inspiratie werkt samen met Google Analytics voor het verzamelen van gebruikersstatistieken. Deze informatie helpt ons om de website beter op de behoeftes van onze gebruikers aan te kunnen laten sluiten. Voor het verzamelen van deze bezoekersstatistieken is het plaatsen van een analytische cookie noodzakelijk, met geringe gevolgen voor de privacy van de gebruiker. Er is geen toestemming vereist om dit soort ‘onschuldige’ cookies te mogen plaatsen. Google Analytics gebruikt IP-adressen om de geolocatie van een bezoeker af te leiden. Bezoekers die dit ongewenst vinden kunnen IP-masking toepassen zodat Google Analytics slechts een deel van het IP-adres kan gebruiken. Persoonlijk identificeerbare informatie zal nooit door Bruiloft Inspiratie naar Google Analytics worden doorgestuurd. Gebruikers die zich geheel willen onttrekken van enige dataverzameling door Google Analytics hebben de mogelijkheid een opt-out te installeren. Deze opt-out is te vinden via de officiële website van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze website en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om al jouw persoonsgegevens die wij tot onze beschikking hebben naar jou toe te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de machine readable zone (strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart zodat deze niet meer zichtbaar zijn. Dit ter bescherming van je privacy. Bruiloft Inspiratie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Bruiloft Inspiratie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bruiloft Inspiratie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].

Wijzigen van ons privacybeleid

Houdt er rekening mee dat Bruiloft Inspiratie het recht heeft om deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen. Om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen in ons privacybeleid, adviseren wij je om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren.